HomeStaff

 

Kissani pic

Dr. (Mrs) K.K.K.R. Perera

Head of the Department and Senior Lecturer  (Grade I)
Ph.D, MSc.(Kyushu), M.Sc.(Colombo),B.Sc.(Kelaniya), Dip. NIBM, CBAalt

Dr. M. A. Upali Mampitiya

Senior Lecturer (Grade I)

Ph.D., M.Sc. (Ottawa), B.Sc (Kelaniya)


alt

 

Dr. N.P.W.B.V.K. Senanayake

Senior Lecturer (Grade I)
Ph.D., M.Sc.(Kyushu), B.Sc.(Kelaniya)


alt

Dr. D.K. Mallawa Arachchi

Senior Lecturer (Grade I)
Ph.D.(Texas Tech), M.Sc.(Carleton), B.Sc.(Kelaniya)

Karunathilaka pic

Mr. N.G.A. Karunathilake

Senior Lecturer (Grade I)
M.Sc.(Kaiserslautern, Germany), B.Sc.(Kelaniya)


alt

Mr. J Munasinghe

Senior Lecturer (Grade I)
M.Sc.Nat(Kaiserslautern, Germany), B.Sc.(Kelaniya)


sujeewa

Dr. (Mrs)  G.S. Wijesiri

Senior Lecturer (Grade II)
Ph.D, MA. (Oakland), B.Sc. (Kelaniya)


alt

Ms. N.A.S.N.Wimaladharma

Senior Lecturer (Grade II)
M.Phil (Kelaniya), B.Sc.(Kelaniya)


alt

Mr. K.D.W.J. Katugampola

Senior Lecturer (Grade II)
M.Phil (Kelaniya), B.Sc.(Kelaniya)

 


alt

Dr. (Mrs) L.P.N.D.Premarathna

Lecturer
Ph.D (Massey, NZ), M.Sc.(Moratuwa), B.Sc.(Kelaniya)

 


alt

Ms. B.B.U.P.Perera

Senior Lecturer (Grade II)
B.Sc.(Ruhuna) ,BCS, ACS


alt

Dr. (Mrs). W.T.P. Hansameenu

Senior Lecturer (Grade II)
Ph.D (Texas Tech), B.Sc.(Kelaniya)


alt

Ms. W.M.H.N. Weerasinghe

Lecturer (Probationary)
B.Sc.(Kelaniya)Ms. I.M.L.N. Jayaweera

Lecturer (Probationary)
B.Sc.(Kelaniya)

* on study leave


Ms. S.H.D.S. de Silva

Lecturer (Probationary)
B.Sc.(Kelaniya)

*on study leave